Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Kadroları İçin Sözlü Sınav Nihai Başarı Sonuçları İçin Tıklayınız...!!!
01.10.2023

T.C.

BOYABAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

  

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ POZİSYONLARI SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli “Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı” ile;

Durağan Adliyesinde 2 olmak üzere 2 sözleşmeli zabıt kâtibi,

Boyabat Adliyesinde 3, Durağan Adliyesinde 1 olmak üzere 4 sözleşmeli mübaşir,

Boyabat Adliyesinde 3 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

Boyabat Adliyesinde 1 sözleşmeli hizmetli pozisyonu için istihdam edilmek üzere sınav izni verilmiştir.

Bu itibarla;

Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca 19.06.2023 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilân edilmiştir.

Başarı durumu ASIL ve YEDEK olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç 12.10.2023 Perşembe gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il Adliye Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (DİPLOMA, SERTİFİKA VB. EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ)

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 29.09.2023

 

1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin)

 

2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi) (Tüm Adaylar İçin)

3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (Zabıt Katipleri İçin)

 

4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)

 

5)  2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

6) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

7) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

8) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  

9) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin)

 

10) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin)

 11) Tercih Beyanı  (Tüm adaylar için) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.)

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Boyabat Adliyesi Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise en geç 12 Ekim 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Boyabat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı adresine Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

4- Boyabat içinde ikamet edenlerin evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İstenilen sınav evrakları ile ilgili sorular için iletişim 0368 315 10 85 Dahili : 1031

 

NOT : Sorgulama yaparken tamamı büyük harf olacak şekilde sorgulama yapılmalıdır. 

TC KİMLİK NO
ADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Camiikebir Mahallesi, Adnan Menderes Bulv. No:44 D:1, 57200 Boyabat/Sinop

Telefon

0368 315 10 85

0368 315 12 04

E-Posta

boyabatcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu